Kiểm tra học kỳ 1 năm học 2019 – 2020

Kiểm tra học kỳ 1 năm học 2019 – 2020

Thông báo
Thông báo: kiểm tra học kỳ 1 năm học 2019 – 2020
1. Lịch kiểm tra học kỳ 1 : Xem
2. Sơ đồ phòng kiểm tra: Xem
3. Danh sách số báo danh khối 12: Xem
4. Danh sách số báo danh khối 11: Xem
5. Danh sách số báo danh khối 10: Xem
6. Kết quả kiểm tra khối 12: Xem
7. Kết quả kiểm tra khối 11: Xem
8. Kết quả kiểm tra khối 10: Xem
Tác giả bài viết: Phan Bá Linh
Nguồn tin: THPT Quang Trung

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công khai.