Một số hoạt động Văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam năm 2019

Một số hoạt động Văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam năm 2019

Một số hoạt động Văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam năm 2019

Một số tiết mục văn nghệ của học sinh khối 11 chào mừng ngày “Nhà giáo Việt Nam” năm 2019

  1. Xa khơi – Chi đoàn 11A8

2. Chi đoàn 11A

3. Cô ba sài gòn – Chi đoàn giáo viên

4. Chi đoàn 11A3 – THPT Quang Trung

5. Nghĩa sư đồ – Thư Pháp: Chi đoàn 11A2 – THPT Quang Trung

6. Chi đoàn 11A7 – THPT Quang Trung

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công khai.