Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý thiết bị

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý thiết bị

Hướng dẫn sử dụng phần quản lý thiết bị
Để có thể nhập phiếu báo, in phiếu báo chỉ vài động tác nhấn chuột, các nghiên cứu trình tự các file hướng dẫn (1,2,3). Thắc mắc, góp ý quang diễn đàn: http://thptquangtrung.quangbinh.qlth.vn/Wall2/ của trình quản lý thiết bị này.
Hướng dẫn 1:
/uploads/news/2019_10/1-huong-dan-su-dung-phan-mem-quan-ly-thiet-bi.pdf

Hướng dẫn 2:
/uploads/news/2019_10/2-huong-dan-cac-thao-tac-tren-phan-mem-quan-ly-thiet-bi.pdf

Hướng dẫn 3:
/uploads/news/2019_10/3-huong-dan-khai-bao-bai-hoc-co-su-dung-thiet-bi.pdf

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công khai.