KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TỔ NGỮ VĂN

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TỔ NGỮ VĂN

Nhà đa năng THPT Quang Trung

KẾ HOẠCH BỒI  DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2016 – 2017

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ công văn số 698/SGDĐT-GDCN-TX ngày 16/4/2013 của Sở GD&ĐT Quảng Bình V/v Hướng dẫn thực hiện Quy chế BDTX GV mầm non, phổ thông và GDTX;
Căn cứ công văn số 1428/SGDĐT-GDCN-TX ngày 18/7/2016 của Sở GD&ĐT Quảng Bình về việc hướng dẫn công tác BDTX năm học 2016 – 2017;
Căn cứ kế hoạch số…./KH-BDTX ngày 02/8/2016 của Trường THPT Quang Trung về việc hướng dẫn công tác BDTX năm học 2016 – 2017;
  Tổ Ngữ Văn trường THPT Quang Trung lập kế hoạch BDTX giáo viên năm học 2016 – 2017 với những nội dung sau đây:
A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
I. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác triển khai Quy chế và Chương trình BDTX giáo viên.
a.Thuận lợi:
Tổ Ngữ Văn luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, BGH nhà trường.
Đội ngũ Giáo viên trẻ, nhiệt tình, năng động, đều đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ, cơ cấu đủ về số lượng, luôn đoàn kết, thân thiện và đặc biệt là ý thức tự học hỏi kinh nghiệm, rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ cao.

Leave a Reply

Your email address will not be published.