Các tiết mục văn nghệ năm học 2019 – 2020

Các tiết mục văn nghệ do các chi đoàn thực hiện chào mừng ngày “Nhà Giáo Việt Nam 20 – 11” năm học 2019 – 2020 của trường THPT Quang Trung

Leave a Reply

Your email address will not be published.