Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone

Thực hiện theo công văn 2049/SGDĐT-CTrTT ngày 19 tháng 08 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình về việc đẫy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone (Ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần người nhiễm Covid – 19 trên điện thoại smartphone)

Yêu cầu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên và học sinh, phụ huynh học sinh có điện thoại di động thông minh cài đặt ứng dụng Bluezone cho mình và cho người thân.

  1. Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh.

02. Công văn 2049/SGDĐT-CTrTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình

Leave a Reply

Your email address will not be published.