Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020

Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 80/KH-HĐ ngày 30/06/2020 về tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020” (sau đây gọi tắt là Cuộc thi), Công văn số 105/HĐPH ngày 24/8/2020 về việc điều chỉnh Kế hoạch số 80/KH-HĐ ngày 30/6/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình, Công văn số 2101/SGDĐT-TTra ngày 26/08/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Trường THPT Quang Trung yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện một số nội dung sau:

Đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc thi trong TCM và lớp chủ nhiệm.

Thời gian dự thi từ 05/09/2020 đến 13/10/2020.

Mỗi tổ chuyên môn cử tối thiểu 80% số lượng tổ viên tham gia dự thi, riêng giáo viên GDCD 100% dự thi. GVCN mỗi lớp cử ít nhất 80% học sinh lớp mình tham gia dự thi.

Thiết bị dự thi là điện thoại di động hoặc máy vi tính có kết nối internet.

Thí sinh dự thi đăng nhập vào địa chỉ  http://timhieuphapluat.quangbinh.gov.vn để đăng ký tài khoản và dự thi, mỗi tài khoản sẽ được thi 03 lần để lấy kết quả cao nhất, mỗi lượt thi gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm 4 phương án lựa chọn và 01 câu dự đoán số người trả lời đúng trong thời gian 40 phút. Nội dung thi tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức như: Pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; pháp luật về khiếu nại, tố cáo; pháp luật về an ninh mạng; pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt…Kỹ năng xử lý tình huống và áp dụng pháp luật.

Tổ Giáo dục công dân có trách nhiệm giúp đỡ, cung cấp tài liệu và kiến thức cho những người có nhu cầu tham khảo trước khi dự thi.

Các Tổ trưởng CM, TP phụ trách CM phân công, nhắc nhở giáo viên, nhân viên tổ mình tham gia dự thi, báo cáo số lượng tổ viên tham gia dự thi, GVCN triển khai cuộc thi cho lớp, phân công học sinh tham gia dự thi, báo cáo số lượng học sinh tham gia dự thi qua địa chỉ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LWAMd9VvZrop_uICm2Ueb29oaRd4q9HF_G6QeleFY84/edit#gid=0, đợt 1 vào ngày 14/09/2020, đợt 2 vào ngày 13/10/2020 để BGH tập hợp báo cáo sở.

Nhận được kế hoạch này đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả.

VÀO THI

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công khai.