Tuyên truyền pháp luật năm 2020 – Luật giao thông đường bộ

Tuyên truyền pháp luật năm 2020 – Luật giao thông đường bộ

Luật giao thông đường bộ mới nhất 2020:

Nghị định 100/2019/NĐ-CP thay thế Nghị định 46/2016 do Chính phủ ban hành vừa chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020. Trong đó có hàng loạt hành vi vi phạm giao thông được sửa đổi, tăng nặng mức xử phạt.

Sau đây là những sửa đổi mới nhất, đáng chú ý nhất của bộ luật giao thông đường bộ năm 2020 so với luật giao thông đường bộ năm 2019, mà người tham gia giao thông cần biết.

Mục đích và ý nghĩa ngày pháp luật Việt Nam 09/11

Nội dung tuyên truyền luật giao thông đường bộ năm 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.