Các bài dự thi Thiết kế video giới thiệu về trường THPT Quang Trung

Các bài dự thi Thiết kế video giới thiệu về trường THPT Quang Trung

Sau vòng sơ khảo BCH Đoàn trường THPT Quang Trung đã chọn được 7 bài dự thi xuất sắc nhất để tham gia bình chọn

  1. Bài dự thi của Chi đoàn 11A10

02. Bài dự thi của Chi đoàn 10A3

03. Bài dự thi của chi đoàn 12A1

04. Bài dự thi của Chi đoàn 11A3

05. Bài dự thi của Chi đoàn 11A4

06. Bài dự thi của Chi đoàn 12A2

07. Bài dự thi của Chi đoàn 11A1

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công khai.