KẾ HOẠCH TẬP LUYỆN, ĐỒNG DIỄN TẠI ĐẠI HỘI TDTT HUYỆN QUẢNG TRẠCH LẦN THỨ IX NĂM 2022

KẾ HOẠCH TẬP LUYỆN, ĐỒNG DIỄN TẠI ĐẠI HỘI TDTT HUYỆN QUẢNG TRẠCH LẦN THỨ IX NĂM 2022

1. Mục đích

– Để màn đồng diễn ấn tượng, có ý nghĩa, ngang tầm với Đại hội TDTT của huyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ phân công của Ban Chỉ đạo.

 – Việc luyện tập đồng diễn hết sức phức tạp, mất nhiều thời gian, công sức của đội ngũ thầy, cô giáo và học sinh trong toàn trường. Xây dựng kế hoạch nhằm đảm bảo sự chủ động và không ảnh hưởng lớn đến chất lượng dạy học của nhà trường.

– Tạo sân chơi, xây dựng mối đoàn kết, hợp tác, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của học sinh trong toàn trường.

2. Yêu cầu

– Cán bộ, giáo viên, học sinh được phân công chỉ đạo, luyện tập đồng diễn phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ yêu cầu về thời gian, địa điểm, thành phần, đạo cụ do bộ phận biên tập nội dung đề xuất.

– Không lợi dụng việc tập luyện để chơi đùa, không tập trung. Không viện lí do tập luyện để biện minh cho kết quả công tác, học tập, rèn luyện không tốt.

– Trong quá trình tập luyện, đồng diễn phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm. Không gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động giáo dục trong nhà trường.

Leave a Reply

Your email address will not be published.