TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH MỚI VỀ GIÁO DỤC NĂM 2021

TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH MỚI VỀ GIÁO DỤC NĂM 2021

Năm học 2021 – 2022 học sinh lớp 2 và lớp 6 trên cả nước sẽ thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Nghị quyết 88/2014/QH13, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết 51/2017/QH14.

     Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, việc bỏ yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với giáo viên nằm trong kế hoạch rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của bộ.

     Cụ thể, các yêu cầu này nằm trong Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông công lập.

      Từ ngày 01/01/2021, tuổi nghỉ hưu của giáo viên sẽ tăng dần qua các năm. Cụ thể, khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 quy định:

     Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

     Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

     Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp giáo viên có thể nghỉ hưu trước tuổi quy định như: giáo viên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn bao; giáo viên bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%…

     Từ 11/01/2021, Chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông ban hành kèm Thông tư 46/2020/TT-BGDĐT sẽ chính thức có hiệu lực.

    Theo đó, Luật An ninh mạng là một trong những nội dung học của môn giáo dục quốc phòng và an ninh. Cụ thể, học sinh phải đạt được các yêu cầu là:

   – Nêu được một số khái niệm cơ bản về mạng, an ninh mạng, bảo mật thông tin cá nhân trên môi trường không gian mạng; nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng;

  – Bảo mật được thông tin cá nhân, cảnh giác trước những thủ đoạn xâm nhập, phát tán mã độc, thông tin giả trên mạng…

     Năm 2020, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, 24 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước không thể đến trường học tập. Với chủ trương “tạm dừng đến trường, không ngừng việc học”, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tăng cường chỉ đạo các cơ sở giáo dục dạy học qua internet.

Dựa trên kinh nghiệm dạy học trực tuyến trong thời gian vừa qua, Bộ đã xây dựng dự thảo Thông tư về tổ chức dạy học trực tuyến đối với cơ sở giáo dục. 

  Đây là một trong những tiêu chuẩn chung về tuyển sinh theo chế độ cử tuyển quy định tại Nghị định 141/2020/NĐ-CP. Cụ thể, tiêu chuẩn chung để tuyển sinh theo chế độ cử tuyển là:

– Không quá 22 tuổi tính đến năm tuyển sinh, có đủ sức khỏe theo quy định hiện hành (trước đây là không quá 25 tuổi);

– Thường trú từ 05 năm liên tục trở lên tính đến năm tuyển sinh tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; có cha mẹ đẻ hoặc cha mẹ nuôi (hoặc có một trong hai bên là cha đẻ hoặc mẹ đẻ, cha nuôi hoặc mẹ nuôi), người trực tiếp nuôi dưỡng sống tại vùng này;

   – Đạt các tiêu chuẩn sơ tuyển đối với các ngành, nghề có yêu cầu sơ tuyển.

Như vậy, năm 2021 sẽ là một năm đổi mới mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục. Những thay đổi này phần lớn mang tính tích cực và phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Giáo viên: Nguyễn Thị Ánh Hồng

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công khai.