Sử dụng phiếu báo, phần mềm thiết bị dạy học năm học 2021 – 2022

Sử dụng phiếu báo, phần mềm thiết bị dạy học năm học 2021 – 2022

Đối với các thiết bị cố định trên các phòng học như tivi, máy chiếu giáo viên không cần phập phiếu báo. Chỉ báo có hư hỏng cho nhân viên thiết bị để kịp thời khắc phục.

Sử dụng các phòng chức năng (Tin 1,2,3, ngoại ngữ, lý hóa, sinh) lên phiếu báo phòng thực hành, phòng chức năng.

Lên phiếu báo đối với các thiết bị mượn từ phòng thiết bị, các phòng kho Lý, Hóa, Sinh, Thể dục, Quốc phòng

Giáo viên chỉ lên phiếu báo, phần mượn trả do nhân viên thiết bị quản lý. Phiếu báo lên trước 2 ngày của ngày thực mượn để nhân viên thiết bị có kế hoạch chuẩn bị.

Đối với bộ môn Quốc phòng, Thể dục lên phiếu báo như các bộ môn khác. Thiết bị nào thiếu báo nhân viên thiết bị để hoàn thiện trên phần mềm.
Xem thông báo thiết bị: Tại đây

Hướng dẫn sử dụng

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công khai.