ĐỀ XUẤT MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG ĐỂ LÀM TỐT CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VỚI GIÁO VIÊN BỘ MÔN VÀ PHỤ HUYNH HỌC SINH

ĐỀ XUẤT MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG ĐỂ LÀM TỐT CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VỚI GIÁO VIÊN BỘ MÔN VÀ PHỤ HUYNH HỌC SINH

Trong hoạt động dạy học, GVCN có một vai trò hết sức quan trọng, là cầu nối giữa nhà trường với học sinh, giữa học sinh với GV bộ môn và là sợi dây liên kết không thể thiếu giữa nhà trường với phụ huynh học sinh.    

   Với kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm của mình, tôi xin đưa ra một số giải pháp – Phương hướng để làm tốt công tác phối hợp giữa GVCN với GVBM và phụ huynh học sinh trong hoạt động giảng dạy và quản lý HS như sau:

  Thứ nhất: Ngay từ khi nhận lớp GVCN điều tra thông tin HS để nắm lí lịch của học sinh (như số điện thoại, địa chỉ, hoàn cảnh gia đình, về sức khỏe, tâm lý, trình độ học tập của HS) để hiểu rõ về từng em cũng như có thể liên hệ, trao đổi ngay với cha mẹ HS khi cần thiết. Tiếp theo tôi xây dựng kế hoạch chủ nhiệm với các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu và giải pháp cho từng mặt hoạt động dựa trên nhiệm vụ giáo dục và kế hoạch của nhà trường và vận dụng cụ thể hóa vào tình hình lớp chủ nhiệm

  Hai là:  Để nắm rõ tình hình của lớp, GVCN phải xây dựng được  đội ngũ cán bộ lớp có tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nhiệt tình và gương mẫu trong mọi hoạt động của nhà trường. Có thể nói, lớp chủ nhiệm mạnh hay yếu phụ thuộc vào cách chọn ra ban cán sự lớp – vì chính những học sinh này sẽ hỗ trợ đắc lực cho giáo viên chủ nhiệm. Vậy nên, giáo viên chủ nhiệm cần dành thời gian để hướng dẫn cụ thể cách làm, phân công nhiệm vụ, vai trò cho từng thành viên trong ban cán sự.

  Ba là:  GVCN phối hợp chặt chẽ với GV bộ môn để nắm bắt kịp thời tình hình HS của lớp. GVCN phải thường xuyên theo dõi kết quả học tập và đạo đức của các em qua sổ điểm, sổ đầu bài, trực tiếp qua giáo viên dạy từng môn để nắm bắt kịp thời năng lực của HS.GVBM cần cung cấp danh sách HS học yếu, ý thức yếu trong giờ dạy của mình  cho GVCN biết:  em nào thường xuyên không học bài, không làm bài, bỏ tiết hoặc có hành vi, thái độ không tốt …  cần phải báo ngay với GVCN để GVCN có biện pháp và báo về gia đình, kết hợp cùng gia đình giáo dục các em.

   GVCN phải biết lắng nghe, tiếp thu những đánh giá, nhận xét của GVBM về HS của lớp mình chủ nhiệm. Đồng thời GVCN cũng phải biết lắng nghe những phản hồi từ phía HS về các thầy cô giáo giảng dạy bộ môn. Từ đó sẽ có được thông tin 2 chiều tìm ra phương pháp giáo dục HS tốt nhất.

   Bốn là: Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với phụ huynh của lớp.

    Để nâng cao chất lượng giáo dục 2 mặt và đạo đức của học sinh  không thể không nói tới sự phối hợp chặt chẽ giữa GVCN và phụ huynh học sinh. Đây là mối quan hệ rất quan trọng và không thể thiếu được. Chính vì vậy trong cuộc họp cha mẹ học sinh đầu năm GVCN phải nắm bắt số điện thoại liên lạc của gia đình, đây là điều kiện thuận lợi giúp GVCN trao đổi gián tiếp với cha mẹ học sinh khi cần thiết. Ngoài ra GVCN cần phải tiếp xúc riêng để trao đổi thông tin với cha mẹ học sinh những học sinh cá biệt. Thông qua công việc này giúp giáo viên biết được các thói quen, sở thích thái độ của học sinh thường biểu hiện ở gia đình. Qua đó giúp cha mẹ học sinh biết được tình hình học tập những dấu hiệu sa sút của các em từ đó các bậc phụ huynh nhắc nhở con em mình

      Trên đây là 1 số biện pháp của bản thân tôi về một số kinh nghiệm trong công tác phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm lớp với giáo viên bộ môn và phụ huynh học sinh để nâng cao chất lượng giáo dục 2 mặt và đạo đức của học sinh.

                                                           Giáo viên: Nguyễn Thị Ánh Hồng

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công khai.