GIÚP CÁC EM VƯỢT QUA TRỞ NGẠI VỀ HÌNH KHÔNG GIAN

Hình học là một phần của môn Toán, Toán gồm phần đại số và hình học. So với phần toán đại số, toán hình học cần nhiều sự tư duy và liên tưởng hơn. Các em không cần áp dụng một công thức nhất định để giải bài toán. Với một câu hỏi về hình học có rất nhiều cách giải khác nhau tùy vào góc nhìn của mỗi người.

Xem đầy đủ nội dung tại đây

Giáo viên: Đậu Thị Phúc

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công khai.