Thông báo về việc tuyển sinh quân sự năm 2022 của Ban tuyển sinh quân sự tỉnh Quảng Bình

Ban tuyển sinh quân sự tỉnh Quảng Bình thông báo tuyển sinh quân sự năm 2022

Thông báo

Hướng dân tuyển sinh quân sư năm 2022

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công khai.