Thông báo danh sách học sinh khối 10 năm học 2022 – 2023 theo lớp

Thông báo danh sách học sinh khối 10 năm học 2022 – 2023 theo lớp

  • Học sinh tập trung lúc 16 giờ 00 ngày 19 tháng 8 năm 2022
  • Học sinh cần hỗ trợ mua sách giáo khoa thì đăng ký tại GVCN
  • GVCN in danh sách cho học sinh ký đăng ký hỗ trợ mua sách giáo khoa.
  • Học sinh con Hộ nghèo, Hộ cận nghèo mang theo giấy chứng nhận nộp cho GVCN.
  • Danh sách phân lớp 10

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công khai.