Chuyên mục: Giáo viên

Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 THPT nguyện vọng 3
Tháng Hai 5, 2020Tháng Hai 25, 2020
Bài viết

Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 THPT nguyện vọng 3

Thông báo tuyển sinh lớp 10 THPT nguyện vọng 3 trường THPT Quang Trung– Thực hiện quyết định số 1379/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu phát triển lớp, học sinh cho các trường THPT, THCS&THPT năm học 2019-2020;– Căn cứ kế hoạch 810/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 19/4/2019 của Sở GD&ĐT...

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TỔ NGỮ VĂN
Tháng Hai 5, 2020Tháng Hai 10, 2020
Bài viết

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TỔ NGỮ VĂN

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2016 – 2017 TRƯỜNG THPT QUANG TRUNGTỔ NGỮ VĂNSố: 01/ KH – BDTXTNV   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc         Quảng Trạch, ngày 05 tháng 8  năm 2016 KẾ HOẠCH BỒI  DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN...