Chuyên mục: Tổ văn

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TỔ NGỮ VĂN
Tháng Hai 25, 2020Tháng Hai 25, 2020
Bài viết

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TỔ NGỮ VĂN

KẾ HOẠCH BỒI  DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2016 – 2017 Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;Căn cứ công văn số 698/SGDĐT-GDCN-TX ngày...

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TỔ NGỮ VĂN
Tháng Hai 5, 2020Tháng Hai 10, 2020
Bài viết

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TỔ NGỮ VĂN

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2016 – 2017 TRƯỜNG THPT QUANG TRUNGTỔ NGỮ VĂNSố: 01/ KH – BDTXTNV   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc         Quảng Trạch, ngày 05 tháng 8  năm 2016 KẾ HOẠCH BỒI  DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN...

Tháng Hai 4, 2020Tháng Hai 4, 2020
Bài viết

Bình đẳng giới

Tác giả bài viết: Lê Thị Kim Nhượng Nguồn tin: Nữ công trường THPT Quang Trung